2016
2017
2018
MENU

Bylo

“Přinášíme vítr života do míst Jičína, která jsou i přes své nesporné hodnoty opomíjena a nevyužívana - každý den se budeme nacházet v jiném prostoru a to ve farské zahradě, v hale SecoGroup, jezuistké koleji a na Čeřovce. Místa oslavníme přednáškami, divadlem, kreativitou, hudbou a tancem. V neděli to pak zakončíme krásnou procházkou krásným krajem kolem Jičína.” Tak hlásal letáček nultého ročníku off (vedlejšího) programu festivalu Jičín - město pohádky, který se uskutečnil v termínu 7. - 11. 9. 2016 v různých lokalitách města Jičína. Celý program byl zaštítěn oficiálním festivalem a mohl vzniknout hlavně díky jeho podpoře. Cílem tohoto off programu bylo obohatit festival o další druhy umění a hlavně objevovat nová místa, která nepatří mezi klasické lokality festivalu JMP.Program Jinčího činu byl vytvářen s důrazem na různorodost a přístupnost všem diváckým kategoriím - od dětí po seniory. Další důležitou součástí byla edukativní část přednášek a diskuzí o městě Jičíně - architektuře, krajině, urbanismu a kulturních aktivitách. Jedním z důležitých cílů festivalu bylo vyprodukovat, co nejméně odpadu a ukázat tak veřejnosti možnost ekologicky zodpovědnového pořádání kulturních akcí.

Po pár letech můžeme jako pořadatelé zhodnotit, že program to byl velmi rozmanitý, možná až trochu moc, děti přišli, seniorů moc ne. Ale hlavní bylo, že návštěvníci přišli a byli spokojení. To nás motivovala ve festivalu pokračovat i v dalších letech.. jjkjbk

Středa
Arciděkanská zahrada s čajovnou
17.30 | zahájení off programu
17.45 | slam poetry exhibice
19.00 | Didgeroid
Čtvrtek
Hala SECO Group
15.00 | Kudlanka: recyklovaná dílna
16.00 | Beseda s architekty A1
18:00 | Martin Vlček: Animal Way
18.45 | Anežka Kalivodová, Tereza Magnan Benešová, René Vitvar: Práce
20.00 | Krásné nové stroje
Pátek
Jezuitská kolej
15:00 | Dílna večerní kresby
15:00 | Zuzana Richterová taneční dílna
16:00 | Pecha Kucha Jičín- Jedno město, různí lidé, různé obory, různé projekty, sny a nápady.
17:30 | Vernisáž děl večerní kresby K-klubu
18:00 | Elia Dumas a DAMU: Hero
19:00 | Luci Stehli : balkfolková tančírna
21:00 | Amigos
Sobota
Čeřovka
11.00 | Snídaně s pohádkami
15.00 | Bylo nebylo
16.00 | Tradiční vs. novátroský pohled na krajinu Jičína.
17:30 | RA
18:30 | Autorské čtení: Ureš/Chalupa/Tureček
19:30 | Asstma
20:30 | Asstma
22:00 | Andrej Polanský wtf. Emül Langman
Neděle
...na různých místech
13:00 | pouštění lodiček a bublin na hrázi rybníka Kníže za doprovodu Jezinek
14:00 | procházka krajinou
15:30 | hostina z dílny Apropa na závěr