2016
2017
2018
MENU

Bylo

Druhý ročník festivalu Jinčí čin navázal na hlavní myšlenku prvního ročníku. Tedy oživování pěti zajímaých ale často opomíjených nebo nedostatečně užívaných míst města Jičína. Opět jsme si kladli za cíl přivést obyvatele Jičína a další návštěvníku do prostor, do kterých nemá veřejnost běžně přístup, například do kostela Panny Marie de Sale a jezuitské koleje, nebo v druhém případě do míst, do míst, která veřejnost běžně navštěvuje - tak běžně, že jim už ani nevěnuje pozornost; proto jsme nabídli nový pohled na tato místa. Naplno, v rámci festivalu se jednalo hlavně o vlakové nádraží a park u rybníku Šibeňák. Dalším důležitým bodem druhého ročníku se stalo téma změny, které bylo použito při vytvářeni dramaturgie programu. Téma se dalo vyložit několika způsoby změna míst konání festivalu, ale hlavně změna nebo snaha o změnu v zažitých způsobech chování, přemýšlení a dalších stereotypech, se kterými se člověk setkává v každodenním životě (nakupování oblečení, postavení ženy...) Zajímavou částí tohoto ročníku byla interaktivní akce umístěna na vlakové nádraží. Tu vytvořila nadějná režisérka Kristýna Březská (která byla také důležitou členkou týmu prvních dvou ročníků) ve spolupráci s výtvarníkem Jakubel Šulíkem a šikovnými dobrovolníky. Samotnému programu předcházelo vytvoření a distribuce dotazníku, ve kterém byli obyvatelé tázaní, jak prostor nádraží vnímají, co by si na nádraží přáli... Na základě získaných odpovědí byla připravena jedinečná divadelní akce, určená pro cestující (probíhala mezi 12 a 15 hodinou). Cestujícího po zakoupení jízdenky oslovil průvodce novým ideálním nádražím a ukázal novinky na nádraží (byly vytvořeny z kartonu dle odpovědí respondentů např. kavárna, piáno... ale také byla vytvořena reálná knihovna, z které si každý mohl vzít nebo do ní darovat knihu). Výsledky dotazníku a reakce na tuto divadelní akci byly předány SŽDČ. SŽDČ však nijak nereagovala, zaměstnanci nádraží neprojevili velký zájem ani odpor.

Středa
Kostel Panny Marie de Salle
17:00 | František Fišer /povídání o historii kostela
17.30 | Ke kořenům /přednáška
18:30 | Tomáš Hrubiš /konzert
20:00 | Aida Mujacic a Dark Astrál / koncert
Čtvrtek
Vlakové nádraží jičín
12.00 | výsledky ankety o nádraží /performance
15.00 | hudba města /zvuková dílna
16:00 | Jak přemýšlet o městě, žít ve městě, měnit město? /přednášky
20:35 | Gurun Gurun /koncert
Pátek
Jezuitská kolej
15:00 | šicí dílna /dílna
16:00 | Dlouhý, široký a bystrozraký /divadlo
17:00 | (Sexistická) reklama, veřejný prostor a gender stereotypy /přednáška
18:30 | Furiant /film
19:30 | Nina Rosa /koncert
21:00 | Dírkované kino /divadelní představení
22:00 | Pet(m)use /divadelní koncert
23:00 | Sova smrti / koncert
v průběhu celého dne | bleší a knižní trh projekce studentských filmů
Sobota
Park u rybníku Šibeňák
15:00 | piknik
16:00 | dílny
16.00 | Bremen calling /divadelní představení
17:30 | Adam Hošek /autorské čtení
18:00 | Žiwa/koncert
19:00 | Autorská orba /autorské čtení
20:30 | Free balkan quintet /koncert
22:00 | DJ /večírek