2016
2017
2018
MENU

sídliště

Husova

Plány na stavbu sídliště U Trati (název Husova se používá spíš při oficiálních příležitostech) byly vytvořeny roku 1973, vedoucím projektantem byl Ing. arch. D. Králík a vedoucím ateliéru Ing. arch. J. Hanuš. Toto sídliště se nachází na východním okraji města Jičína, vzdálenost od centra, se kterým je propojena pěší zónou (tzv. Husovkou) je asi 800 m. V blízké dostupnosti je také sportovní areál, nákupní zóny i park kolem rybníku Šibeňák. Kombinace těchto faktorů a dostatek zeleně mezi jednotlivými domy tvoří ze sídliště příjemné místo k životu. Tomu odpovídá větší míra spokojenosti místních obyvatel oproti sídlišti Na Jihu. Roku 2007 byla vypracována studie projektu regenerace sídliště Husova, ta byla rozdělena na několik etap, během kterých došlo k renovaci sídlišť, chodníků ale i například dětských hřišť a osvětlení. Nejnovějším zásahem do prostoru byla přestavba domu nazývaného Družba na obchodní dům Billa a později stavba nového sedmipatrového bytového domu.

Prohlídku doporučujeme začít u sochy (vedle Billy).

Bytová otázka
Druhy stromů
Kašna
Spolubydlící
Symboly míru
Zpět