2016
2017
2018
MENU

sídliště Nové město

Povolání

Vítejte na zastavení Povolání, zde si můžete počíst a pake vypravit k dalšímu zastavení - cestu vám ukáže mapička níže. Tam opět načtěte QR kód a pokračujte v poznávání sídlišť!

V Čechách - stejně jako i v dalších zemích "východního bloku" - se sídliště stavěla jako hlavní a definitivní řešení problematické bytové situace. Jinak tomu bylo v západní Evropě, hlavně ve Francii, kde panelová sídliště vznikala, aby sloužila jako sociální byty. Proto v nich byli soustřeďováni lidé chudí, stávala se z nich ghetta a rostla v nich kriminalita. Už v 60. a 70. letech se ukončila jejich výstavba a některá byla dokonce zbourána. K takové situaci v Čechách nedošlo - složení obyvatel sídlišť bylo a je různorodé a pestré, v jednom domě bydlí lidé různých povolání, různých příjmů i generací... A tak dodnes sídliště zůstala dobrým místem k životu. I na jičínských sídlištích žijí různí lidé - mladí i staří, tlustí i tencí. Mají různá povolání a různé záliby. Kolik z nich znáš?