Festival Jinčí čin se zrodil v roce 2016, aby oslavoval město Jičín, oživoval zajímavé prostory, přiváděl do Jičína zajímavé kulturní dění a vytvářel prostor pro diskuzi o důležitých aktuálních tématech. Program festivalu je vždy tvořen tak, aby nabízel něco dětem i dospělým, mladým i starým, aktivním i líným. Festival je otevřený všem bez rozdílu a vstupné na něj je dobrovolné.

PROGRAM 2023 ZDE

Jinčí činy v roce 2023 - opět na téma ÚNAVA

Jinčí čin se v posledních sedmi letech konal jako několikadenní festival, zpracovávající v rámci přednášek, diskuzí a kulturního programu vždy jedno aktuální a důležité téma. Tématem Jinčího činu v roce 2022 byla ÚNAVA, která nás i naše publikum nutí přehodnocovat a transformovat své aktivity. V roce 2023 se proto místo koncentrovaného festivalu zaměříme na dlouhodobější práci s místním publikem. Festival a jeho přípravy nám v letošním roce potvrdil, že se s únavou a jejími následky potýká veliká a různorodá skupina lidí, budeme se proto široce pojatého tématu únavy nadále držet, rozvedeme ho v sérii drobnějších akcí. Věříme totiž ve velký potenciál kombinace odborného přístupu s přístupem uměleckým, jak se nám osvědčilo při pořádání festivalu Jinčí čin. 

V průběhu roku 2023 připravíme pět večerů zaměřených na toto téma, které se budou konat jednou za dva měsíce. Osvědčilo se nám také zorganizování společného zájezdu na tematické divadelní představení, rádi bychom tedy takový zájezd zopakovali, protože pro obyvatele malého města je často kvalitní divadlo těžko dostupné.

V červenci, v tradičním termínu konání Jinčího činu proběhne celodenní kulturně-vzdělávací akce zaměřená na související téma ÚNAVA PLANETY - v té budeme tematizovat problémy změny klimatu i možnosti společenské transformace, která by umožnila zachovat na unavené planetě život.